Forventninger til møllens fremtid

(Side 67 i Egeskov Mølle bogen)Det er let nok at starte en aktivitet..
det er straks sværere at holde den i gang.

Egeskov Mølles fremtid afhænger i høj grad af, hvad de aktive møllelaugsmedlemmer har af kræfter og interesse for Egeskov Mølles daglige drift.

Derfor er arbejdet inddelt i selvstyrende grupper:

Møllersvendene (maler mel, når der er vind nok)

Rundviserne (foreninger, skoleklasser m.m. kan bestille)

Regnskab: (Svendborg Museum og vores laugskasserer)

Markedsføring:
Hjemmeside med året gang, julestuer og facebookside

Sidst men ikke mindst:
Vore "selvstyrende aktivitetsdamer",
der står for markedsdage og julestuer.

Første tirsdag i hver måned mødes de aktive laugsmedlemmer til arbejdsdag.

For at øge salget af mel fra mølleporten har vi valgt en dag,  som er nem at huske…

Sidste søndag i hver måned mellem 13-16 kan der købes mel fra mølleporten.

I sommermånederne fra maj til og med august  vil der udover melsalget være forskellige aktiviteter blandt andet de traditionsrige hestevognsture med Sofus.

Bent Hansen
Formand for Egeskov Møllelaug

Tilbage til forsiden tryk her