Vi Frederik den Ottende
af Guds Naade Konge til ...osv

Dokument i Folioark er afleveret til arkivleder Keld Riber på
Lokalhistorisk
Arkiv
i
Kværndrup efter ønske fra
Henry Madsen
Der skulle en kgl. bevilling til
for at drive "mølleri"
på Egeskov Mølle 1914-17

Invitation | Billeder af gæster | Historien i avisen | Forord
Svendborg Museum | Billeder fra bogen | Billeder  1914-17 | Side 20 om Henry | Flere billeder | Formandstalen | Fremtiden