Bogen EGESKOV MØLLE har underteksten:

Historien om Midtfyns grimme ælling…man kunne fortsætte med..der blev en smuk svane.

Et eventyr er den helt rigtige historie om Egeskov Mølles udvikling.

Svanevingerne kan vi jo sammenligne med de nymalede hvide klapper på møllevingerne. Jo.... Det er ganske vist..
H.C. Andersen
har selv nydt udsigten fra Kværndrup Kirke..

citat.."Fra kirkebakken midt i Kværndrup er udsynet
mageløst: Egeskov mølle bryder idyllisk konturerne af de flade, vidtstrakte marker. Spredte totter af skov anes mod horisonten og giver det betagende billede dybde. Det er dette syn der meget vel har mødt H.C. Andersen, da han, efter sigende, nød udsigten fra en bænk ved kirkens vestgavl"... citat slut.

Der står stadig en bænk ..Den er  ligesom  Egeskov Mølles vinger nok skiftet ud
nogle gange i de sidste 150 år.

I "Byhornet" vores lokalhistoriske tidsskrift fra 2010  er der  en artikel på seks sider om
Falle Mølle..*)
Egeskov Mølles tvillingemølle
.

Denne historiske artikel er 
OGSÅ skrevet af  Edvin Larsen.  Et stort flot maleri af Falle Mølle kan man se i Lokalhistorisk Arkiv i Kværndrup.

"Kunne du ikke skrive en lignende historie om Egeskov Mølle?", spurgte jeg Edvin Larsen.
Edvin Larsen er en dygtig lokalhistoriker.. og han nævnte muligheden for Ingolf Søgaard- Andersen ved en eller anden lejlighed.
Det er ikke en overdrivelse, at  Den Faberske Fond kan kaldes vores
Hovedsponsor. Edvin Larsen har senere fortalt mig, at han fik at vide af Søgaard-Andersen, at lidt mere end 6 sider  nok var en god idé.

Det blev en bog er på 69 sider med støtte af Den Faberske Fond.. Endnu en gang TAK..
Vi har fået en
FLOT bog og mulighed for at tjene på salget. Det er som at få to gaver.
Bogen er tilegnet møller Verner Nielsen, tidligere Ulbølle Mølle. Han er vores "møllekonsulent" og var en af hovedkræfterne, der  gjorde Egeskov Mølle til en mølle, der kunne male mel til menneskeføde!
Verner kunne af helbredsmæssige grunde ikke deltage i begivenheden i dag, men han har allerede fået bogen overdraget i onsdags.
Bent Hansen fmd. for Egeskov Møllelaug.
SIDSTE NYT..
Verner døde den 3.september 2017 og blev begravet fra Ulbølle Kirke fredag den 8.september 2017.
Æret være Verners minde.
Bent Hansen


Nu fhv. fmd. for Egeskov Møllelaug siden april 2017.
Efter 8 år som formand valgte jeg at stoppe.

*) Ejeren af Falle Mølle igennem 32 år er til stede her i dag ved bogudgivelsen. De to vers fra artiklen lyder således..Jeg synger den, så vil I altid kunne huske..at formanden sang...mere end, hvad han sagde: :
Mel.: Dernede i dalen..
Dernede i Falle, hvor Vejen slaar en bugt,
Engang der laa en mølle og knejsede så smukt,
Igennem hundred´ Aar har den drejet rundt og rundt,
saa den har mange Minder af baade godt og ondt.

Det Navn "Falle Mølle" som Minde for os staar,
Vi husker Vingens Sang baade Sommer, Vinter, Vaar
Naar Stormens Sus den peb og saa Kværnen stemte i,
vor Barnesko vi traadte til denne Melodi

Invitation | Billeder af gæster | Historien i avisen | Forord
Svendborg Museum | Billeder fra bogen | Billeder  1914-17 | Side 20 om Henry | Flere billeder | Formandstalen | Fremtiden