Første bestyrelse i Egeskov Møllelaug

Endvidere blev Bent Hansen valgt til  revisor

Keld Christiansen er flyttet til Jylland
Svend Lings er ny formand
Ole Bendix deltager i alt forefaldende arbejde

Formand  Bent Hansen  tlf: 62 27 14 97 Tværvej 4,  5772 Kværndrup
E-mail: bha@post7.tele.dk,