Referat af
Laugsmøde 24/9-06


Beslutningsreferat
af


Laugsmødet den 24. september 2006 i Egeskov Mølle


De hidtidige aktiviteter blev kort berørt. Der var enighed om følgende to grundprincipper: 1) Møllen skal vedligeholdes, være smuk og kunne køre og 2) det skal være sjovt.

Der nedsattes fire interessegrupper, nemlig

1. Vedligeholdelsesgruppen: Torben Andersen, Peder Nielsen, Christen Søskov og Mikkel Müller (tovholder). Opgaver: Alt hvad der vedrører vedligeholdelse af møllen, herunder smøring, justering, efterspænding, inddækning, tætning, tjæring, maling, murpudsning og kalkning.

2. Ekstern aktivitetsgruppe: Elisabeth Hansen og Nette Søskov (tovholder). Opgaver: Publikumsrettede aktiviteter fx planer for åbningsdage, udstillinger, julestue, høstdage, Egeskov Marked, salg af mel, brød og kager.

3. Driftsgruppen: Thomas Madsen, Frands Skjelbo og Ole Bendix (tovholder). Opgaver: Vagtplaner på åbningsdage, indkøb af korn, sække, melproduktion, kværne, valse, rengøring og støvsugning, logbog, flagning.

4. Administrationsgruppen: Bent Hansen og Svend Lings (tovholder). Opgaver: Betaling af regninger, entréafgift, fremstilling af brochurer, anskaffelser, dragter, skiltning, hjemmeside, PR, kurser, katalog over typiske spørgsmål og svar.

Alle grupper har medansvar for laugets interne sociale arrangementer såsom foredrag, sammenkomster og udflugter.

Ved fremtidige laugsmøder skal hver enkelt interessegruppe aflægge rapport samt redegøre for planlagte aktiviteter.

Efter fællesmødet trådte interessegrupperne sammen og påbegyndte planlægning af indsatsen.

Egeskov den 26. september 2006
Svend Lings

Formand  Bent Hansen  tlf: 62 27 14 97 Tværvej 4,  5772 Kværndrup
E-mail: bha@post7.tele.dk,