Egeskov Møllelaug  2010Nuværende bestyrelse af maj 2010

1. Formand Bent Hansen, Kværndrup

2. Næstformand Povl Fleckner, Svendborg

3. Kasserer Rita Larsen, Kværndrup

4. Bestyrelsesmedlem Ole Bendix , Ryslinge

5. Bestyrelsesmedlem Svend Andersen, Stenstrup

Revisor  Hans Buch Rasmussen, Fjellerup.
Revisorsuppleant Tove Andersen, Stenstrup

(Webmaster: Bent Hansen)

Ordinær generalforsamling er sidste lørdag i april den 30.april 2011 fra klokken 10 -12 på Egeskov Mølle med dagsorden ifølge
vedtægterne.

Formand  Bent Hansen  tlf: 62 27 14 97 Tværvej 4,  5772 Kværndrup
E-mail: bha@post7.tele.dk,